صداهای مرتبط با ترمز و فرمان ودلایل آن

v-fren

سایش صفحه
این صداها ممکن است در اثر خم شدن صفحه دیسک شنیده شود. شما باید با نگاه کردن به صفحه دیسک و چرخاندن آن، از چرخش آن در یک جهت اطمینان حاصل کنید و در صورت انحراف یا کج بودن قسمتی از آن اقدام به رفع لنگی دیسک نمایید.
نصب نادرست چرخ
از قرار گرفتن صحیح چرخ در جای خود اطمینان حاصل کنید. هرگز از سفت کردن بی مورد ضامن چرخ به عنوان وسیله ای برای تصحیح اشتباه خود در جا زدن چرخ ستفاده نکنید.
تنظیم نبودن کالیپر
کالیپر را بررسی کنید تا بدرستی رد جای خود قرار گرفته باشد. بعد از اینکه مطمئن شدید چرخ در جای خود بدرستی قرار گرفته است، کالیپر را بررسی و تنظیم کنید.
صدای ترمز به دلیل محکم نبودن روی تنه
اگر ترمز در محل اتصال به تنه دچار سفت نشده باشد، در هنگام ترمزگیری در اثر وارد آمدن فشار بر روی پیچ مرکزی ترمز، صدایی شنیده خواهد شد. صدای مزاحم می توانید به خاطر تنظیم نبودن لقمه ها نیز اتفاق بیفتد.

صدای ناشی از شل بودن پیشانی در هنگام استفاده از ترمز جلو
اگر پیشانی دوچرخه شل باشد، در هنگام استفاده از ترمز جلو، نیروی ترمز کمک را به عقب هل داده و باعث ایجاد صدای اضافی می شود. با ترمزگیری آهسته نیز پیشانی به جلو و عقب تکان می خورد و شما شاید این تکان ها را از طریق فرمان نیز احساس کنید.
برای جلوگیری از بازی فرمان، پیشانی باید تنظیم شود. ساده ترین راه برای بررسی این موضوع، قفل کردن ترمز جلو و هل دادن دوچرخه به سمت جلو و عقب می باشد. در صورت مشاهده یا احساس هرگونه لقی در پیشانی، باید بدرستی تنظیم گردد.
سرو صداهای مرتبط با فرمان
صداهای مزاحم مربوط به فرمان بیشتر در هنگام سخت رکاب زدن اتفاق می افتد، زیرا در این هنگام بیشترین نیرو از سمت دوچرخه سوار به پایین وارد می شود و هر سمت فرمان جهت حفظ تعادل تحت فشار می باشد. در اولین گام پیچ های فرمان را بررسی کنید تا به اندازه کافی سفت باشند. رزوه ها را نیز کمی گریس یا روغن بزنید.

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان