گزارش برنامه قمیشلو به لادر


روز جمعه 19 آبان ساعت 6:35 صبح از دروازه تهران به اتفاق چهار تن از دوستان به سمت شاهین
شهر راه افتادیم. بعد از طی 25 کیلومتر به شاهین شهر رسیدیم. هنگامی که بدنبال جاده شاهین شهر -
چاله سیاه می گشتیم صدای پیس پیس تایر یکی از همرکابان خبر از یک پنچری زیبا می داد که
خوشبختانه با توجه به همراه داشتن تیوپ خیلی معطل نشدیم.

15-12-2014 11-47-49 ب-ظ

بعد از تعویض تیوپ به سمت چاله سیاه حرکت کردیم. بعد از طی 15 کیلومتر به روستای چاله سیاه رسیدیم. بعد از گرفتن چند عکس
یادگاری و خرید نان و آب به کاروانسرا شیخ علیخان برای صرف صبحانه رفتیم که متاسفانه کاروانسرا
مورد بی مهری زمان و انسان قرار گرفته بود ولی همچنان با غرور و مهربانی پذیرای مسافران خسته
بود.

15-12-2014 11-48-40 ب-ظ

بعد از گرفتن چند عکس یادگاری به سمت قمیشلو حرکت کردیم. بعد از عبور از جاده کمربندی
وارد منطقه حفاظت شده قمیشلوشدیم که بعد از طی 5 کیلومتر به پایگاه محیط زیست رسیدیم که قصد
ادامه مسیر به سمت قلعه را داشتیم که به علت نداشتن مجوز و احترام به محیط زیست از رفتن به قلعه
خودداری کردیم. بعد از استراحتی کوتاه و صحبت با عزیزان محیط بان به سمت جاده کمربندی حرکت
کردیم. بعد از طی 8 کیلومتر و عبور از گردنه به سمت چپ رفتیم و از جاده خاکی لوله گاز به سمت
دانشگاه آزاد خمینی شهر رفتیم . )البته مسافت این جاده در حدود 20 کیلومتر بود که دارای سربالاییهای
خوبی بود(. بعد از عبور از آخرین سربالایی و سرازیر شدن از سراشیبی زیبا به دانشگاه آزاد خمینی
شهر رسیدیم. بعد از پیچیدن به سمت راست و طی 4 کیلومتر به ورودی چشمه رسیدیم که از آنجا به
شوق دیدن دوستان و خوردن ناهار رکاب زنان به سمت چشمه رفتیم. هنگامی که به چشمه رسیدیم
کیلومتر عدد 124 را نشان می داد.

15-12-2014 11-49-46 ب-ظ

نویسنده:علی جوادی

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان