سفر با دوچرخه از اردبیل به رشت

عکس ها از:آقایان امید و علی قنبرزاده

IMAG0029

IMAG0042

IMAG0045

IMAG0050

IMAG0051

IMAG0054

IMAG0056

IMAG0059

IMAG0063

IMAG0064

IMAG0068

IMAG0072

IMAG0073

IMAG0074

IMAG0075

u06AFu0631u062Fu0646u0647 u062Du06CCu0631u0627u0646

u06AFu0646u0628u062F u0627u0644u0647 u0627u0644u0647 u0627u0631u062Fu0628u06CCu0644

u062Du06CCu0631u0627u0646

u062Eu0644u062Eu0627u0644 u0627u0633u0627u0644u0645

u0633u0627u062Du0644 u0632u06CCu0628u0627u06CC u06AFu06CCu0633u0648u0645

u067Eu0627u0631u06A9 u0632u06CCu0628u0627u06CC u0627u0631u062Fu0628u06CCu0644 u0634u0648u0631u0627u0628u06CCu0644

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان