بازدید از موزه حمام علی قلی آقا با حضور شهردار محترم اصفهان

یک آدینه بیادماندنی وهم رکابی با شهردار محترم اصفهان

جمعه مورخ ۹۵/۵/۱ برنامه دوچرخه سواری موسسه هم رکابان اسپادانا

در این برنامه که با حضور شهردار محترم اصفهان آقاي دکترجمالی نژاد همراه بوديم؛ دوچرخه سواران، پس از طی مسیر پل آذر تا خيابان

مسجدسید که توسط گروه ایران شناسی اين موسسه برنامه ریزی شده بود، به انجام رسید. هم رکابان پس از گپی دوستانه با شهردار محترم

از موزه حمام علی قلی آقا، مسجد و بازارچه، همراه با توضیحات بسیار زیبای سرپرستان گروه بازدید نمودند.

این موسسه از حضور شهردار محترم اصفهان:جناب آقاي دکتر جمالی نژاد و آقاي مهندس پورابوطالب، گروه ایران شناسی موسسه (خانم ندا میرلوحی و آقایان علی جوادی وفرخ نوروزی)، مدیریت موزه حمام علی قلی اقا (آقاي دکتر صرامی)، مدیریت کافه سارا (خانم ساراهاشمی) و کلیه هم رکابانی که افتخار همراهی در این روز به یاد ماندنی را دادند، کمال تشکر و قدردانی را دارد.


عکسها از آقايان: جمال الدین گوهریان، امید نیازی، فرخ نوروزی، اردشیرنقدی و پیام پاکبین

 

 

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان