14 مرداد ماه 1285

یکصد و یازدهمین سال فرمان مشروطیت مبارک باد

جنبش مشروطه ,جنبش مشروطه خواهی ,جنبش مشروطیت ,انقلاب مشروطه و یا انقلاب مشروطیت مجموعه کوشش ها و رویداهایی است که به  امضا کردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285  و در دوره محمد علی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافته  و به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی در ایران انجامید .

در اواخر نیمه دوم قرن 19 و بحران جامعه فودالی ایران و با سرازیر شدن سرمایه خارجی و وامهای سنگین ایران از بریتانیا و روسیه که استثمار شدید زحمتکشان ایرانی را بدنبال داشت ,موجب افزایش نارضایی در میان توده  مردم شده و به شورش هایی علیه دولت انجامید ودر پی آن  خشم شدید مردم را در سراسر کشوررا بر انگیخته , بازارها و مغازه ها تعطیل و مردم خواستار رسیدگی به وضع  نابسامان  کشورشدند.

شاه که از گسترش دامنه این جنبش توده ای به هراس افتاده بودتصمیم گرفت به مردم امتیازاتی را بدهدکه بعد از مدتی به وعد ه های خود عمل  نکرده و  موجب نارضایتی بیشتری از مردم گردید.  دامنه اعتراضات مردم گسترش بیشتری یافته که  سرانجام در 14 مرداد ماه مجبور به امضا فرمان مشروطیت شد..

نهضت مشروطیت باعث کاهش قدرت استبدادی پادشاه شده و جایگاه ویژه ای در تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد چرا که توانست پایه های قدرت مطلق و بی پایان شاه که هیچ جایگاهی در میان مردم نداشت , فرو ریخته و آن را به پادشاهی مشروطه تبدیل کند.

گروه فرهنگی                                       spadanabikeorg@

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان