صداهای مربوط به زنجیر، که به هر دور چرخیدن زنجیر اتفاق می افتد و راه برطرف کردن آن ها

bike chain

این نشان می دهد که مشکلی در زنجیر شما وجود دارد. ممکن است شما قادر به رفع مشکل باشید یا نیاز به یک زنجیر جدید داشته باشید.
حلقه های سفت زنجیر
اگر شما در هر 3-4 دور رکاب زدن (یک دور چرخش زنجیر) با رد کردن یا گیر کردن زنجیر مواجه هستید، امکان دارد حلقه های زنجیر شما سفت باشند. این اتفاق بیشتر در نقاطی از زنجیر که دو سر آن در آن پین به یکدیگر متصل شده اند شایع تر است. هنگامی که آچار زنجیر پین را از میان زجیر عبور می دهد، سر پین جداره های صفحه زنجیر را با خود به بیرون می کشد، بنابراین دو صفحه خارجی اندکی خم می شوند.
آسانترین روش برای رفع این مشکل، خم کردن قسمت پین سفت شده به شکل z و برگرداندن آن به حالت اول می باشد. اینکار تا حدودی حرکت صفحات را روان تر و سبب آزاد شدن پیوند زنجیر می شود.
حلقه (پیوند) خمیده
اگر در زنجیر شما حلقه ای در اثر واقعه ای خم شده باشد، ممکن است سبب ایجاد صدای مزاحم می شود. در صورت خمیده شدن یک حلقه (یا تمام زنجیر) نیاز به تعویض زنجیر می باشد.
آسانترین راه برای یافتن حلقه (پیوند) سفت یا آسیب دیده قرار دادن زنجیر روی کوچکترین خودرو (که در واقع هیچوقت از آن استفاده نمی کنیم) می باشد. این دنده بهترین حالت برای خمیده شدن زنجیر می باشد. در این حالت زنجیر بدور خودرو و قرقره شانژمان می پیچد. حالا به آرامی پدال را معکوس (به عقب) بچرخانید و به دقت زنجیر را در قسمت شانژمان بررسی کنید. اغلب حلقه مشکل دار در هنگام عبور از خودرو پرش خواهد داشت و به این صورت شما قادر به یافتن حلقه سفت یا آسیب دیده خواهید بود.
ترکیب زنجیر جدید و قدیمی
اگر حلقه های جدیدی به یک زنجیر مستهلک افزوده شود، در هنگام چرخش زنجیر و عبور از خودروها، میان حلقه های کوتاهتر (زنجیر جدید) و حلقه های بلندتر (زنجیر قدیمی) به گوش می رسد. این اتفاق حتی در هنگام تعویض یک حلقه نیز می تواند رخ دهد. در هنگام مستهلک شدن زنجیر، حتماً آن را با یک زنجیر جدید تعویض کنید.

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان