برخی از رشته های دوچرخه سواری

جاده، پيست، كوهستان، BMX ، تريال.

جاده

در سه بخش انجام مي شود:

۱- استقامت جاده

۲- تايم تريل انفرادي

۳- تايم تريل تيمي

پيست

مي توان به سه خانواده زير تقسيم كرد:

۱- رويدادهاي سرعت:

۱-۱- اسپرينت

۱-۲- تيم اسپرينت

۱-۳- مقدار زمان ركاب زدن در يك كيلومتر

۱-۴- كايرين از ماده هاي برگزار شده در المپيك است به اين صورت كه 3 تا 7 ركابزن پس از آنكه 140 متر اول مسابقه را پشت سر يك موتور سيكلت طي نمودند مسافت 600 تا 700 متري پايان را با سرعت ركاب مي زنند تا نفر برنده مشخص شود. لازم بذكر است موتور سيكلت اشاره شده در طول 1400 متر ،سرعت خود را به تدريج افزايش مي دهد و تا 30 الي 50 كيلومتر مي رساند

۲- رويدادهاي نيمه استقامت:

۲-۱- تعقيبي انفرادي

۲-۲- تعقيبي تيمي

۲-۳- دور امتياز

۲-۴- مديسون

۲-۵- اسكرش:اين ماده رقابتي است انفرادي بين 24 ركابزن كه در مسير 15 كيلومتري در پيست كه نفر برنده به ركابزني اطلاق مي شود كه زود تر از سايرين از خط پايان عبور كند.

۳- رويدادهاي سرعتي استقامتي:

۳-۱- اومنيوم.

كوهستان

درچهار رشته برگزار مي شود: 

  • كراس كانتري
  • كراس كاتري ماراتن
  • دانهيل
  • فور كراس: در اين رشته چهار شركت كننده با هم شروع به حركت مي كنند تا از پيستي كه داراي بخش هاي پرشي و گوشه هاي برجسته است عبور كنند. اين مسابقه بسيار سريع است ( بين 30 ثانيه تا يك دقيقه طول مي كشد). در پايان برنده كسي است كه پيش از سايرين به خط پايان برسد. مسابقات فور كراس شامل مراحل مقدماتي متعددي هستند.

BMX

در دو رشته برگزار مي شود:

۱- سوپر كراس

۲- آزاد

سوپر كراس:

يكي از موارد برگزار شونده در رقابت هاي المپيك است.

آزاد: اين نوع از مسابقه دوچرخه سواري پرش از روي موانع و حركات نمايشي استداوري اين مسابقات بر اساس نحوه نمايش ركابزنان (سختي،ابتكار و وشيوه ركابزني ) است.

تريال:

در اين رشته ركابزنان مي بايست از روي موانع،گروهي عبور كنند بدون اينكه چرخ هاي دوچرخه به زمين برخورد كنند. در صورت برخورد با زمين امتياز منفي براي آنها محسوب خواهد شد. ركابزني كه كمترين امتياز منفي را داشته باشد برنده مسابقه است (در اين رشته زمان نقشي ندارد.


 

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان