فرشته بیکار

فرشته بیکار

روزی مردی خواب عجیبی دیدکه پیش فرشته هاست و دارد به کار های انها نگاه می کند.هنگام ورود دسته ی بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند , باز می کنند و انها را داخل جعبه میگذارند .

مرد از فرشته ای پرسید : شما چکار می کنید ؟

فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز میکرد گفت :این جا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضای های مردم را از خدا تحویل می گیریم .مرد کمی جلوتر رفت ,باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذ هایی را داخل پاکت می گذارند و انها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

مرد پرسید : شما چکار می کنید ؟یکی از فرشتگان با عجله گفت : اینجا بخش ارسال است .ما الطاف و رحمت های خداوندی را برای بندگان می فرستیم .

مرد باز کمی جلوتر رفت و دید یک فرشته ای بیکار نشسته است .مرد با تعجب  از فرشته پرسید:شما چرا بیکار هستید؟

فرشته جواب داد :اینجا بخش تصدیق جواب است .مردمی که دعاهایشان مستجاب شده , باید جواب بفرستند, فقط عده ی بسیار کمی جواب می دهند.

مرد از فرشته پرسید:مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ داد:بسیار ساده , فقط کافی ست بگویند, خدایا شکرت

بر گرفته شده از کتاب دو قدم تا لبخند

  spadanabikeorg @  گروه فرهنگی

14 مرداد ماه 1285

یکصد و یازدهمین سال فرمان مشروطیت مبارک باد

جنبش مشروطه ,جنبش مشروطه خواهی ,جنبش مشروطیت ,انقلاب مشروطه و یا انقلاب مشروطیت مجموعه کوشش ها و رویداهایی است که به  امضا کردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285  و در دوره محمد علی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافته  و به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی در ایران انجامید .

در اواخر نیمه دوم قرن 19 و بحران جامعه فودالی ایران و با سرازیر شدن سرمایه خارجی و وامهای سنگین ایران از بریتانیا و روسیه که استثمار شدید زحمتکشان ایرانی را بدنبال داشت ,موجب افزایش نارضایی در میان توده  مردم شده و به شورش هایی علیه دولت انجامید ودر پی آن  خشم شدید مردم را در سراسر کشوررا بر انگیخته , بازارها و مغازه ها تعطیل و مردم خواستار رسیدگی به وضع  نابسامان  کشورشدند.

شاه که از گسترش دامنه این جنبش توده ای به هراس افتاده بودتصمیم گرفت به مردم امتیازاتی را بدهدکه بعد از مدتی به وعد ه های خود عمل  نکرده و  موجب نارضایتی بیشتری از مردم گردید.  دامنه اعتراضات مردم گسترش بیشتری یافته که  سرانجام در 14 مرداد ماه مجبور به امضا فرمان مشروطیت شد..

نهضت مشروطیت باعث کاهش قدرت استبدادی پادشاه شده و جایگاه ویژه ای در تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد چرا که توانست پایه های قدرت مطلق و بی پایان شاه که هیچ جایگاهی در میان مردم نداشت , فرو ریخته و آن را به پادشاهی مشروطه تبدیل کند.

گروه فرهنگی                                       spadanabikeorg@

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان